Mae Area 43 yn elusen sy'n darparu amrywiaeth o Wasanaethau Gwybodaeth, Cefnogaeth a Hyfforddiant i bobl ifanc. Cafodd y rhan honno o'r wefan a elwir yn YouthZone ei chreu gan bobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc fel rhan o brosiect celf drwy gyfrwng y Saesneg ac felly nid yw wedi ei chyfieithu. Efallai y bydd rhai pobl yn ystyried bod y cynnwys, yr iaith neu'r arddull yn dramgwyddus, felly dylid mynd yn syth i'r adran Gwasanaethau Proffesiynol