Bydd canolfan gal heibio Area 43 yn agor 

Mae Area 43 ar agor o ddydd Llun – Gwener, rhwng 10am – 1pm ar gyfer sesiynau galw-heibio i gefnogi y rheiny 16 – 25 mlwydd oed yn Aberteifi.
Os hoffech drefnu apwyntiad gydag aelod o staff neu gyda chwnselydd, cysylltwch gyda ni ar 01239 614566 neu dropin@area43.co.uk
Bydd mesurau Pellter Cymdeithasol a rhagofalon Covid 19 yn berthnasol, rhaid gwisgo masgiau bob amser – uchafswm o 4 person ifanc.
Mae talebau Banc Bwyd a chynhyrchion Hylendid Benywaidd ar gael hefyd.
Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Sally Jones, Area 43 – Prif Weithredwr