Bydd canolfan gal heibio Area 43 yn agor ar gyfer apwyntiadau’n unig

Bydd canolfan gal heibio Area 43 yn agor cyn hir ar gyfer apwyntiadau’n unig, i gefnogi y rheiny 16 – 25 mlwydd oed yn Aberteifi – os hoffech drefnu apwyntiad, cysylltwch gyda ni ar 01239 614566 neu dropin@area43.co.uk

Bydd mesurau pellhau cymdeithasol a rhagofalon Covid 19 yn berthnasol, bydd apwyntiadau i unigolion gael mynediad at gymorth gan ein staff yn ardal yr ystafell flaen yn unig ac 1 person ar y tro. Mae talebau Banc Bwyd a chynhyrchion Hylendid Benywaidd ar gael hefyd.

Ni fydd modd defnyddio cyfleusterau ty bach yr adeilad, y lluniaeth nac ychwaith yr ardal ystafell gefn.

Sally Jones, Area 43 – Prif Weithredwr