Mae Dyfodol Ni yn bartneriaeth a ariennir gan sefydliadau sy’n canolbwyntio ar ieuenctid a gweithwyr proffesiynol y gellir ymddiried ynddyn nhw ar draws Sir Ceredigion.

Ariennir gan Raglen Meddwl Ymlaen Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Dyfodol Ni sydd wedi dod at ei gilydd i ddarparu gwasanaethau cydgysylltiedig, wedi’u cydgynhyrchu, gan roi pobl ifanc ar y blaen er mwyn darparu gwasanaethau iechyd meddwl ac ymyriadau i bobl ifanc yng Ngheredigion.

Mae’r dogfennau isod yn manylu’r pwrpas, partneriaid ac ymglymiad Pobl Ifanc ym Mhartneriaeth Ddyfodol Ni o fewn rhaglen Meddwl Ymlaen y Loteri Genedlaethol.