Ffon am Dim: 0800 0385778

Ffoniwch ni am sgwrs am yr hyn y medrwn ei gynnig

 

Ffurflen Gofrestru Cwnsela Arlein

Mae gwasanaeth Yma i Chi Gan Area 43 ar gael i holl gleifion sydd wedi eu cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Ngheredigion sydd rhwng 13 a 30 oed gyda phryderon iechyd meddwl ysgafn i gymhedrol.

Gellir cyflwyno sesiynau cwnsela wyneb yn wyneb neu ar-lein yn dibynnu ar anghenion y defnyddiwr.

Croesewir atgyfeiriadau gan unrhyw ffynhonnell ar yr amod eu bod yn cael eu cwblhau gyda gwybodaeth a chaniatâd y defnyddiwr; yn ymarferol mae’n well i’r defnyddiwr lenwi’r ffurflen ei hun neu fod yn bresennol pan fydd y ffurflen wedi’i chwblhau.

Ar ôl derbyn y ffurflen gofrestru bydd Area 43 yn anfon cydnabyddiaeth at yr atgyfeiriwr. Bydd yr atgyfeiriad yn cael ei rannu ag un o gwnselwyr Area 43 a fydd yn cysylltu â’r defnyddiwr, gan ddefnyddio’r dull cysylltu sydd orau ganddo i drefnu asesiad.

Pe fyddech angen mwy o wybodaeth cysylltwch gyda counselling@area43.co.uk

 

 

 

Ffurflen Gofrestru cwnsela ar-lein

Nodwch, bod y gwasanaeth hwn dim ond ar gael i’r rheiny 13-30 oed sydd wedi eu cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Ngheredigion.

 

 

Dolenni

samaritans logo

Samaritans

childline

Childline

Papyrus Hopeline

Papyrus

YoungMinds Crisis Messenger

YoungMinds Crisis Messenger

CALM_Logo

CALM

CALL Helpline

C.A.L.L

Counselling Directory

Cymorth Iechyd Meddwl

NHS