Cael Cefnogaeth, Cwrdd â Ffrindiau a Darganfod Cyfleoedd

Mae Area 43 wedi ei seilio yn Aberteifi, Gorllewin Cymru, rydym yn darparu Gwybodaeth, Cefnogaeth a Hyfforddiant i bobl ifanc oed 16-25 a gwasanaethau cwnsela i’r rheiny oed 10-25.