FFLATIAU CEFNOGI, PROSIECT SY’N CAEL EI ARIANNU 

Gan adrodd i’r Rheolwr Gwasanaethau, rôl yr Hyfforddwr hwn yw darparu hyfforddiant anffurfiol ac achrededig i Ddefnyddwyr Gwasanaeth 16-25 mlwydd oed mewn fflatiau hyfforddi penodol yn Sir Gâr. Bydd y sesiynau hyfforddi cyfunol yn cael eu cyflwyno o bell ac wyneb yn wyneb rhwng mis Ebrill 2021 a mis Mawrth 2022 gyda’r opsiwn i ymestyn.

I wneud cais anfonwch CV a llythyr eglurhaol i lisa@area43.co.uk

Cliciwch yma am y Swydd Ddisgrifiad