Teitl y Swydd:               Rheolwr Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid
Cytundeb:                   Parhaol, amser llawn
Cyflog:                        £28,000 pa
Lleoliad:                      Lleolir yng Ngorllewin Cymru – Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DW

Mae Area 43 (Prosiect Ieuenctid Aberteifi) yn elusen ysbrydoledig, sy’n rhedeg Canolfan Galw Heibio yn Aberteifi, sy’n darparu gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc 14-25 mlwydd oed a gwasanaethau cwnsela i’r rheini rhwng 5 a 30 mlwydd oed. Fe’i sefydlwyd fel prosiect a arweinir gan anghenion cymunedol ym 1996 ac rydym wedi bod yng nghanol y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru am fwy nag 20 mlynedd. Mae Area 43 yn darparu amgylchedd diogel, hwyliog, addysgiadol ac ysbrydoledig i bobl ifanc gael gafael ar gymorth; grymuso pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy ymgysylltu â’r materion sy’n effeithio arnynt yn uniongyrchol.

Bydd Area 43 yn lansio ei ddarpariaeth caffi ieuenctid newydd, gan ddarparu mannau diogel mewn modd anffurfiol hwyliog i bobl ifanc yr ardal, ac rydym yn chwilio am ymgeiswyr am Reolwr Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid, a fydd wedi’i leoli yn y caffi ieuenctid, i oruchwylio’r ddarpariaeth, gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc a gweithgareddau cyflwyno. Bydd y rôl yn cynnwys patrwm yn seiliedig ar sifftiau sy’n cwmpasu rhwng 11-7 dydd Llun i ddydd Sadwrn.

Cydlynu, a rheoli darpariaeth Y Caffi Ieuenctid a chymryd rôl arweiniol wrth sicrhau bod gan bobl ifanc fynediad at ystod eang o wasanaethau i wella eu hiechyd emosiynol, eu meddwl a’u lles cyffredinol.

 Prif gyfrifoldebau: 
 • Rheoli Caffi Ieuenctid Area 43 i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc
 • Creu a rhedeg gweithgareddau ar y cyd â phobl ifanc
 • Grymuso pobl ifanc i gyflwyno eu syniadau ar gyfer darparu gwasanaeth
 • Ymgysylltu â phobl ifanc, wyneb yn wyneb a bron
 • Hyrwyddo a rheoli amgylchedd diogel, cynhwysol ar gyfer darpariaeth galw heibio
Yn ogystal â diddordeb amlwg a go iawn yng ngwaith Area 43, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o / arddangos:
 • Profiad blaenorol mewn rôl reoli gyda chyfrifoldeb eang
 • Profiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc
 • Yn gallu bod yn ofalgar, yn sensitif ac yn amyneddgar wrth gefnogi pobl i fod mor annibynnol â phosib.
 • Brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl
 • Y gallu i wrando, deall ac ymateb i bobl, gan roi’r person sy’n cael ei gefnogi yn gyntaf bob amser.
 • Y gallu i gyd-dynnu’n dda â phobl a gweithio mewn cytgord ag eraill, trwy herio a helpu pobl i ddatblygu a dysgu o’u profiadau.
 • Y gallu i fod yn hyblyg ac yn agored i heriau, syniadau a phrofiadau newydd
 • Y gallu i ddangos gwerthoedd ac ymddygiadau Area 43

Os hoffech dderbyn Pecyn Gwybodaeth ar gyfer y rôl hon gyda manylion ar sut i wneud cais, neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch dropin@area43.co.uk

Sylwch: ni fydd ymateb i’r hysbyseb hon ynddo’i hun yn cael ei ystyried yn gais. Bydd angen CV a datganiad ategol arnom, sy’n mynd i’r afael â’r fanyleb person llawn yn y pecyn gwybodaeth.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5ed Tachwedd 2021

 

Teitl y swydd:                      Gweithiwr Cymorth Ieuenctid
Cytundeb:                           Parhaol (28 awr)
Cyflog:                                 £18,000 y flwyddyn pro rata
Lleoliad:                              Lleolir yng Ngorllewin Cymru – Aberteif, Ceredigion, SA43 1DW
Buddion:                             Cyfraniadau pensiwn: cyflogwr 5%; gweithiwr 3%
                                           20 diwrnod p.a. a gwyliau banc statudol

Mae Area 43 (Prosiect Ieuenctid Aberteifi) yn elusen ysbrydoledig, sy’n rhedeg Canolfan Galw Heibio yn Aberteifi, sy’n darparu gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc 14-25 mlwydd oed a gwasanaethau cwnsela i’r rheini rhwng 5 a 30 mlwydd oed. Fe’i sefydlwyd fel prosiect a arweinir gan anghenion cymunedol ym 1996 ac rydym wedi bod yng nghalon y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru am fwy nag 20 mlynedd. Mae Area 43 yn darparu amgylchedd diogel, hwyliog, addysgiadol ac ysbrydoledig i bobl ifanc gael gafael ar gymorth; grymuso pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy ymgysylltu â’r materion sy’n effeithio arnynt yn uniongyrchol.

Nawr yn 2021, bydd Area 43 yn lansio ei ddarpariaeth caffi ieuenctid newydd, gan ddarparu mannau diogel mewn modd anffurfiol hwyliog i bobl ifanc yr ardal, a chwiliwn am ymgeiswyr ar gyfer swydd Gweithiwr Cymorth Ieuenctid, i’w leoli yn y caffi ieuenctid, i darparu gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc a gweithgareddau cyflwyno. Bydd y rôl yn cynnwys patrwm yn seiliedig ar sifftiau rhwng 11-7 dydd Llun i ddydd Sadwrn.

Cyfrifoldebau allweddol: 
 • Darparu gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc sy’n cyrchu’r gwasanaeth galw heibio
 • Creu a chynnal gweithgareddau ar y cyd â phobl ifanc
 • Grymuso pobl ifanc i gyflwyno eu syniadau ar gyfer darparu gwasanaeth
 • Ymgysylltu â phobl ifanc, wyneb yn wyneb ac yn rhithwir
 • Hyrwyddo a rheoli amgylchedd diogel, cynhwysol ar gyfer darpariaeth galw heibio
Yn ogystal â diddordeb amlwg a dilys yng ngwaith Area 43, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o / arddangos:
 • Profiad blaenorol mewn rôl gefnogol gyda chyfrifoldeb eang
 • Profiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc
 • Yn gallu bod yn ofalgar, yn sensitif ac yn amyneddgar wrth gefnogi pobl i fod mor annibynnol â phosib.
 • Brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl
 • Y gallu i wrando, deall ac ymateb i bobl, gan roi’r person sy’n cael ei gefnogi’n gyntaf ar bob achlysur.
 • Y gallu i weithio’n dda â phobl a gweithio mewn cytgord ag eraill, trwy herio a helpu pobl i ddatblygu a dysgu o’u profiadau.
 • Y gallu i fod yn hyblyg ac yn agored i heriau, syniadau a phrofiadau newydd
 • Y gallu i ddangos gwerthoedd ac ymddygiadau Area 43

Os hoffech dderbyn Pecyn Gwybodaeth am y swydd hon gyda manylion sut mae gwneud cais, neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â ni dropin@area43.co.uk

Nodwch os gwelwch yn dda: nid yw ymateb i’r hysbyseb hwn yn unig yn cael ei ystyried yn gais. Rydym angen CV a datganiad i gefnogi, gan ymateb i’r manyleb swydd yn llawn yn y pecyn gwybodaeth.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 5ed Tachwedd

 

Teitl y Swydd:              Gweithiwr Cymorth Ymgysylltu a Rhwydwaith Cymheiriaid
Cytundeb:                    Parhaol (28 awr)
Cyflog:                          £18,000 y flwyddyn pro rata
Lleoliad:                      Lleolir yng Ngorllewin Cymru – Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DW

Mae Area 43 (Prosiect Ieuenctid Aberteifi) yn elusen ysbrydoledig, sy’n rhedeg Canolfan Galw Heibio yn Aberteifi, sy’n darparu gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc 14-25 mlwydd oed a gwasanaethau cwnsela i’r rheini rhwng 5 a 30 mlwydd oed. Fe’i sefydlwyd fel prosiect a arweinir gan anghenion cymunedol ym 1996 ac rydym wedi bod yng nghanol y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru am fwy nag 20 mlynedd. Mae Area 43 yn darparu amgylchedd diogel, hwyliog, addysgiadol ac ysbrydoledig i bobl ifanc gael gafael ar gymorth; grymuso pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy ymgysylltu â’r materion sy’n effeithio arnynt yn uniongyrchol.

Nawr yn 2021, bydd Area 43 yn lansio ei ddarpariaeth caffi ieuenctid newydd, gan ddarparu mannau diogel mewn modd anffurfiol hwyliog i bobl ifanc yr ardal, ac rydym yn chwilio am ymgeiswyr am Weithiwr Cymorth Ieuenctid, i’w leoli yn y caffi ieuenctid, i darparu gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc a gweithgareddau cyflwyno. Bydd y rôl yn cynnwys patrwm yn seiliedig ar sifftiau sy’n cwmpasu rhwng 11-7 dydd Llun i ddydd Sadwrn.

Prif gyfrifoldebau:

 Darparu gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc sy’n cyrchu’r caffi ieuenctid am gymorth cymheiriaid

 • Creu a rhedeg rhwydwaith o grwpiau cymorth cymheiriaid ar y cyd â phobl ifanc
 • Grymuso pobl ifanc i gyflwyno eu syniadau
 • Ymgysylltu â phobl ifanc, wyneb yn wyneb a bron
 • Hyrwyddo a rheoli amgylchedd diogel, cynhwysol ar gyfer grwpiau cymorth cymheiriaid
Yn ogystal â diddordeb amlwg a go iawn yng ngwaith Area 43, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o / arddangos:
 • Profiad blaenorol mewn rôl gefnogol gyda chyfrifoldeb eang
 • Profiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc
 • Yn gallu bod yn ofalgar, yn sensitif ac yn amyneddgar wrth gefnogi pobl i fod mor annibynnol â phosib.
 • Brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl
 • Y gallu i wrando, deall ac ymateb i bobl, gan roi’r person sy’n cael ei gefnogi yn gyntaf bob amser.
 • Y gallu i gyd-dynnu’n dda â phobl a gweithio mewn cytgord ag eraill, trwy herio a helpu pobl i ddatblygu a dysgu o’u profiadau.
 • Y gallu i fod yn hyblyg ac yn agored i heriau, syniadau a phrofiadau newydd
 • Y gallu i ddangos gwerthoedd ac ymddygiadau Area 43

Os hoffech dderbyn Pecyn Gwybodaeth ar gyfer y rôl hon gyda manylion ar sut i wneud cais, neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch dropin@area43.co.uk

 

Sylwch: ni fydd ymateb i’r hysbyseb hon ynddo’i hun yn cael ei ystyried yn gais. Bydd angen CV a datganiad ategol arnom, sy’n mynd i’r afael â’r fanyleb person llawn yn y pecyn gwybodaeth.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5ed Tachwedd 2021

 

Teitl y Swydd:                       Cynorthwyydd Cyllid
 Cytundeb:                           Parhaol, (15 awr)
Cyflog:                                  £18,000 pa pro rata
Lleoliad:                               Lleolir yng Ngorllewin Cymru – Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DW

Mae Area 43 (Prosiect Ieuenctid Aberteifi) yn elusen ysbrydoledig, sy’n rhedeg Canolfan Galw Heibio yn Aberteifi, sy’n darparu gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc 14-25 mlwydd oed a gwasanaethau cwnsela i’r rheini rhwng 5 a 30 mlwydd oed. Fe’i sefydlwyd fel prosiect a arweinir gan anghenion cymunedol ym 1996 ac rydym wedi bod yng nghanol y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru am fwy nag 20 mlynedd. Mae Area 43 yn darparu amgylchedd diogel, hwyliog, addysgiadol ac ysbrydoledig i bobl ifanc gael gafael ar gymorth; grymuso pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy ymgysylltu â’r materion sy’n effeithio arnynt yn uniongyrchol.

Ar hyn o bryd mae gennym gyfle i Gynorthwyydd Cyllid weithio yn ein Tîm Gwasanaethau Ariannol prysur. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo’r Swyddogion Cyllid gyda gweinyddiaeth y Cyllid Gweithredol, gan gynnwys gwerthiannau, cyfriflyfrau prynu ac anfonebu a chyflogres.

Prif gyfrifoldebau:
 • Mewnbynnu gwybodaeth ariannol yn gywir i’n meddalwedd cyfrifo Sage
 • Gweinyddiaeth gyflogres
 • Prynu, gwerthu a mân gyfriflyfrau arian parod
 • Cwblhau’r holl enillion ariannol ar gyfer y sefydliad
 • Cynorthwyo i gwmpasu dyletswyddau eraill y Tîm Gweithrediadau Cyllid i sicrhau bod gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cael eu cwblhau – yn unol â chyfarwyddyd y Rheolwr Cyffredinol.
 • Cynnig gwasanaeth rhagorol drwyddi draw, gan nodi anghenion a gofynion.
 • Cynhyrchu a dogfennu ystadegau o’r gwaith yn y Tîm Gweithrediadau Cyllid.
 • Gweithio gyda’r Tîm Gweithrediadau Cyllid i ddiweddaru’r holl nodiadau gweithdrefn.
 • Unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n gysylltiedig â’r rôl yn ôl yr angen.
Yn ogystal â diddordeb amlwg a dilys yng ngwaith Area 43, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o / arddangos:
 • Profiad blaenorol mewn rôl gefnogol gyda chyfrifoldeb eang
 • Profiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc
 • Yn gallu bod yn ofalgar, yn sensitif ac yn amyneddgar wrth gefnogi pobl i fod mor annibynnol â phosib.
 • Brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl
 • Y gallu i wrando, deall ac ymateb i bobl, gan roi’r person sy’n cael ei gefnogi yn gyntaf bob amser.
 • Y gallu i gyd-dynnu’n dda â phobl a gweithio mewn cytgord ag eraill, trwy herio a helpu pobl i ddatblygu a dysgu o’u profiadau.
 • Y gallu i fod yn hyblyg ac yn agored i heriau, syniadau a phrofiadau newydd
 • Y gallu i ddangos gwerthoedd ac ymddygiadau Area 43

Os hoffech dderbyn Pecyn Gwybodaeth ar gyfer y rôl hon gyda manylion ar sut mae gwneud cais, neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â dropin@area43.co.uk

Sylwch: ni fydd ymateb i’r hysbyseb hon ynddo’i hun yn cael ei ystyried yn gais. Bydd angen cofnod cyrhaeddiad a datganiad ategol arnom, sy’n mynd i’r afael â’r fanyleb person llawn yn y pecyn gwybodaeth.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5ed Tachwedd

 

Rôl:                          Ymddiriedolwr
Cytundeb:                Gwirfoddol
Lleoliad:                   Lleoli yng Ngorllewin Cymru – Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DW
                                 Caiff costau teithio rhesymol eu talu.
Ymrwymiad:            Pedwar cyfarfod bwrdd y flwyddyn ynghyd â gofynion ad hoc
 Pwrpas cyffredinol y rôl:

Gan fod y bwrdd yn gyfrifol ac yn atebol am lywodraethu a gweithredu’r elusen, maent yn atebol i raddau amrywiol i amrywiaeth o ddeiliaid diddordeb, gan gynnwys: defnyddwyr gwasanaeth, aelodau, cyllidwyr, y Comisiwn Elusennau, a Thŷ’r Cwmnïau. Rhaid rhoi sylw manwl i’r ddogfen lywodraethol i ddarganfod y math o strwythur sefydliadol a’r ystod o bartïon â diddordeb.

 • Sicrhau bod yr elusen a’i chynrychiolwyr yn gweithredu o fewn fframwaith cyfreithiol a rheoliadol y sector ac yn unol â dogfen lywodraethol y sefydliadau, gan ymdrechu’n barhaus am arfer gorau ym maes llywodraethu.
 • Cynnal y ddyletswydd ymddiriedol a fuddsoddir yn y swydd, gan gyflawni dyletswyddau o’r fath mewn ffordd sy’n ymdrechu’n barhaus am arfer gorau mewn trefn lywodraethol.
 • Pennu cyfeiriad a datblygiad cyffredinol yr elusen trwy lywodraethu da a chynllunio strategol clir
 • Hyrwyddo hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd yn yr elusen.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch neu os hoffech drafod y sefyllfa, cysylltwch â Rachael Eagles  (Rachael@area43.co.uk) i drefnu sgwrs.

 

 

Teitl y Swydd:             Cwnsela
Cytundeb:                  Newidiol
Cyflog:                        £105 y dydd
Lleoliad:                      Lleolir yng Ngorllewin Cymru

Mae Area 43 yn sefydliad ieuenctid hir-sefydlog, sy’n darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc ar draws gorllewin Cymru. Fel rhan o’r ddarpariaeth hon, rydym yn darparu gwasanaethau cwnsela yn yr ysgolion ac mewn sefydliad preifat i bobl ifanc. Mae Area 43 yn edrych i recriwtio cwnselydd, yn gweithio’n deithiol ar draws y ddarpariaeth yn darparu gwasanaethau wyneb i wyneb a gwasanaethau ar-lein, yn ôl yr angen. Bydd ymgeiswyr yn frwdfrydig ac yn angerddol gyda chymhwyster diploma neu debyg a gydnabyddir gan y British Association of Counsellors and Physiotherapists (BACP). I wneud cais anfonwch CV a llythyr eglurhaol i counselling@area43.co.uk

Rydym yn hynod awyddus i glywed gan gwnselwyr wedi eu lleoli yn Sir Benfro a’r rheiny sy’n barod i deithio.

Cliciwch yma am y Swydd Ddisgrifiad